Karmoy ROV 1 *** Local Caption *** Sandy skate (Rajella fyllae) and squat lobsters (Munida sp.). Karmøy, Norwegian Trench, Norway. North Sea Expedition 2017. July 2017. Raya redonda (Rajella fyllae) y galateas (Munida sp.). Karmoy, Fosa de Noruega. Expedición al Mar del Norte 2017. Julio 2017.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fick en ovanlig fångst vid sina trålundersökningar i Skagerrak under hösten. Totalt 18 rundrockor fångades in, varav två på svenskt vatten. Tidigare har bara ett fynd av arten rapporterats i Sverige.Arten har stor utbredning, från Grönland till Biscaya, men har sällan observerats i Skagerrak. En orsak kan vara att den lever på mer än 300 meters djup där det görs få trålundersökningar och yrkesfisket är begränsat.

Rundrockan finns på båda sidor av norra Atlanten; i väster från Grönland och Newfoundland till Nova Scotia, vidare österut via Island, Färöarna, Norge till Spetsbergen och västra Sibirien  samt söderöver via Shetlandsöarna och västra Brittiska öarna till Biscayabukten. Den går in i Skagerack men har ej tidigare påträffats i Sverige.

Be the first to comment on ""

Leave a comment

Your email address will not be published.


*