Blåfenad tonfisk utanför Vesterålen i Norge

Ett stim av blåfenad tonfisk observerades tidigare idag utanför Vesterålen i Norge. Det var besättningen på fartyget Skarholmen som fick se hur ytan bröts av ett 30-tal fiskar. Det är en relativt unik observation med tanke på årstiden. Orsaken till varför de befinner sig i dessa vatten just nu kan man bara spekulera i. Oavsett varför så kan vi hoppas att det är en början på att arten är på återhämtning då den varit hotad en längre tid pga hårt fisketryck.